Zdrowie psychiczne uchod?c?w: bibliografia:

Z Polish Wiki

2006

Joanna Błogowska, Psychologiczne aspekty uchodźctwa, Kwartalnik "Z obcej ziemi" 2006, nr 24, źródło: http://www.unhcr-rrbp.org

2005

Katarzyna Fenik, Problem handlu dziećmi i dzieci cudzoziemskich bez opieki, "Dziecko Krzywdzone" 2005, nr 12.

2000

Halina Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy: podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków: „Nomos”, 2000. 139 s

Osobiste