Wyjeżdżający za granicę

Z Polish Wiki

Poradnik

Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, pojawiające się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorystycznymi – wszystko to przemawia za przemyślanym i ostrożnym planowaniem podróży turystycznych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów za granicę. Przy podejmowaniu tych decyzji należy również uwzględniać zagrożenia związane z epidemiami chorób zakaźnych oraz kataklizmami występującymi na niektórych obszarach.

Wszelkie tego typu zjawiska Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważnie monitoruje, publikując stosowne komunikaty i przestrzegając przed podróżowaniem w zagrożone rejony. Ponadto na stronie internetowej MSZ (http://www.msz.gov.pl) na bieżąco dokonuje się zmian w elektronicznej wersji publikacji „Polak za granicą” – dotyczą one aktualnej sytuacji w poszczególnych krajach w zakresie spraw związanych z ruchem turystycznym.

Polskie Placówki Dyplomatyczne
Szczepienia ochronne
Ośrodki medycyny tropikalnej
Zalecenia MSZ przed wyjazdem
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego


Wyjeżdzam do:

Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Osobiste