Turystyka medyczna

Z Polish Wiki

Turystyka medyczna

Uzdrowisko Nałęczów, źródło:www.naleczow.com.pl

Termin pierwotnie używany przez agencje turystyczne i środki masowego przekazu w celu opisania zyskującej coraz większą popularność praktyki podróżowania do innych krajów, w celu skorzystania z rynku usług medycznych. Prekursorem turystyki medycznej było lecznictwo uzdrowiskowe, które rozwinęło się już w starożytnej Grecji, a stosowane było między innymi przez Hipokratesa. Najstarsze formy turystyki medycznej, zwanej inaczej turystyką zdrowotną, sięgają czasów neolitu i brązu. W czasach starożytnej Grecji popularne były wędrówki pielgrzymów do Epidauros, gdzie od VI w. p.n.e. do IV w. n.e znajdowało się najpopularniejsze na sanktuarium Asklepiosa, opiekuna sztuki lekarskiej.
Współczesna turystyka medyczna łączy w sobie elementy wypoczynku, leczenia i rehabilitacji. W zakres usług medycznych wchodzą różnego rodzaju zabiegi, operacje i procedury, z których najpopularniejsze to: zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, jak również zabiegi stomatologiczne i operacje okulistyczne.
W Polsce turystyka medyczna ma ponad dwuletnią historię. Szczególną popularnością wśród zachodnich turystów uzyskały polskie uzdrowiska, oferujące wysoki standard wykonywanych zabiegów, atrakcyjne ceny i wykwalifikowaną kadrę medyczną. Także usługi stomatologiczne zyskały uznanie wśród turystów, zwłaszcza zaś wśród Niemców. Mekką jest dla nich Szczecin, gdzie w tym momencie działa już ponad 800 gabinetów stomatologicznych. Ich właściciele nawiązują współpracę z firmami turystycznymi, hotelami, ośrodkami wypoczynkowymi, a nawet z zakładami fryzjerskimi i polami golfowymi, co pozwala turystom na łączenie leczenia z innymi atrakcjami.
Najczęściej w celach zdrowotnych odwiedzają nas Niemcy, Brytyjczycy, Duńczycy, Szwedzi i Kanadyjczycy. Głównym czynnikiem skłaniającym cudzoziemców do skorzystania z polskiego rynku usług medycznych, są przede wszystkie ceny i wysoki standard usług medycznych. Dodatkowo wiele zabiegów może być częściowo refundowanych przez ubezpieczalnie zdrowotne z innych państw, wiele szpitali ma podpisane umowy z niemieckimi kasami chorych, a Duńczycy mogą liczyć na dopłatę jak za usługę w kraju.
Według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w 2005 goście z zagranicy wydali na leczenie w Polsce ponad 65 mln USD, czyli ponad 200 mln.złotych
Pojawienie się nowego sektora rynku usług medycznych zaowocowało pojawieniem się nowego zawodu - pilota wycieczek medycznych. Pionierem w zakresie prowadzenia tego rodzaju szkoleń jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W tym momencie prowadzona jest druga edycja projektu: Przewodnik pacjenta zagranicznego korzystającego z usług medycznych w regionie łódzkim - Pilot Wycieczek.Kurs szkoleniowy w zakresie wykonywania nowego zawodu dla pracowników sektora ochrony zdrowia w regionie łódzkim, będąca kontynuacją pierwszego w Polsce innowacyjnego przedsięwzięcie edukacyjnego mającego na celu przygotowanie pracowników sektora ochrony zdrowia (np. pielęgniarek, ratowników medycznych, lekarzy) do wykonywania nowego zawodu - Pilota Wycieczek Medycznych. Prowadzenie takich szkoleń jest jednym z pomysłów Uniwersytetu Medycznego, na zatrzymanie w Polsce kadry medycznej, która masowo emigruje z Polski w celu poszukiwanie lepszych warunków pracy.

Literatura

Linki:

Turystyka medyczna - bibliografia
Turystyka medyczna - ośrodki
Turystyka medyczna - centra informacji

Osobiste