Romowie

Z Polish Wiki

Programy pomocy medycznej dla społeczności romskiej, prowadzone przez polskie instytucje rządowe i pozarządowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - Na stronie MSWiA znajduje się witryna poświęcona wieloletniemu programowi na rzecz społeczności romskiej zatwierdzonemu przez Radę Ministrów 19 sierpnia 2003 r. Na stronach Programu opisane są kolejne jego edycje, a także znajdują się odnośniki do odpowiednich dokumentów.

International Organization for Migration (IOM)
Budowanie zdrowych społeczności romskich. Podręcznik szkoleniowy, oprac: Árpád Baráth, Agnieszka Gajewska, Ailsa Jones, Slavomíra Mačáková, Florin Moisă, Martina Ondrušová, István Szilárd - podręcznik szkoleniowy opracowany w ramach projektu Ponadnarodowe działania na rzecz inkluzji obywateli mniejszości narodowych zamieszkujących terytorium UE oraz zapewnienia im równych praw do korzystania z opieki socjalnej i zdrowotnej w ich krajach, prowadzonego przez IOM. Podręcznik pomyślany jest jako narzędzie do edukacji profesjonalistów, którzy w przyszłości zajmować się będą rozpowszechnianiem wiedzy na temat Romów w ich krajach. Rozdział drugi podręcznika poświęcony jest problemom zdrowotnym społeczności romskiej. Celem rozdziału jest przedstawienie sytuacji zdrowotnej Romów w Europie oraz problemów, z jakimi spotyka się mniejszość romska w dostępie do systemów opieki zdrowotnej. Należy do nich dyskryminacja, brak zrozumienia różnic w kulturze zdrowotnej oraz wpływ wykluczenia ze społeczeństwa. Celem edukacyjnym tego rozdziału jest:

  • zrozumienie pojęć "zdrowie" i "promocja zdrowia".
  • zdobycie wiedzy na temat specjalnych potrzeb zdrowotnych Romów oraz kulturowego tła ich sytuacji zdrowotnej.
  • rozważenie w jaki sposób należałoby się zająć potrzebami zdrowotnymi, aby wzrósł dostęp do opieki medycznej
  • przegląd obecnej sytuacji w zakresie dostępu do służby zdrowia dla Romów.
  • zrozumienie i dyskusja na temat przyczyn niskiego dostępu do służby zdrowia i niskiej jakości usług oferowanych dla Romów

Polska Misja Medyczna
Programy pomocy medycznej na rzecz społeczności romskiej prowadzone były także przez Polską Misję Medyczną. Informację o tych projektach znaleźć można na stronie Wiki Projektu MIGHEALTHNETlub na stronie internetowej Polskiej Misji Medycznej.

Osobiste