Konferencja 15 grudnia

Z Polish Wiki
Rozpoczęcie konferencji

15 grudnia 2008 w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL CM UJ odbyła się Konferencja

"ZDROWIE MIGRANTÓW I MNIEJSZOŚCI W POLSCE badania - informacja - praktyka".


Prof. dr hab. Andrzej Pająk - Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ uroczyście przywitał zgromadzonych gości oficjalnie rozpoczynając konferencje.

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Wśród znakomitych wykładowców zaszczycili nas swoją osobą:


Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Instytut Religioznawstwa UJ, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Przedstawiając wykład p.t.
"Kulturowo wrażliwa opieka medyczna nad migrantami: trudne wyzwanie"
"Prezentacja Wykładu"

Prof. dr hab. Zbigniew Chłap


Prof. dr hab. Zbigniew Chłap – Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei

Zaprezentował wykład p.t.
"Problemy profesjonalnej opieki medycznej osób bez świadczeń zdrowotnych."
Prezentacja Wykładu


mgr Elżbieta Mirga-Wójtowicz


mgr Elżbieta Mirga-Wójtowicz - Pełnomocnik Wojewody Malopolskiego ds. Mniejszosci

mgr Elżbieta Kwatera

"Opieka zdrowotna nad populacjami mniejszościowymi – na przykładzie „Programu na rzecz społeczności romskiej” w Małopolsce."


mgr Elżbieta Kwatera - Szpital UJ, Wiceprezes Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Harangos".

"Bariery w świadczeniu holistycznej opieki zdrowotnej w ujęciu transkulturowym na przykładzie mniejszości romskiej."


mgr Marcin Mikos - Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

"Prawo do ochrony zdrowia migrantów"


Druga część konferencji poświęcona była prezentacji Sieć Mighealthnet stanowiąc wprowadzenie do dyskusji panelowej:


mgr Dawid Sikora, mgr Ewa Dobrogowska IZP WNZ CM UJ

Prezentacja projektu MIGHEALTHNET

Statystyki Sieci Portali MIGHEALTHNET


dr Barbara Niedźwiedzka – Zakład Informacji Naukowej IZP WNZ CM UJ. Wprowadzenie do dyskusji panelowej:

"Społeczna aplikacja internetowa jako narzędzie budowania zasobów wiedzy, informacji i sieci fachowców."


Zapis dyskusji panelowej


Galeria

Osobiste