Holandia

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Holandii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w holenderskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń lekarzy (Huisarts), stomatologów (Tandarts), ośrodków zdrowia i szpitali, które działają w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Lokalny oddział funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (zorgverzekeraar) udostępnia listę nazwisk i adresów lekarzy posiadających umowę z danym funduszem.

Wizyta u lekarza powinna się odbywać w godzinach przyjęć. Należy przedstawić lekarzowi EKUZ. Lekarz musi zachować kopię formularza, dlatego warto jest mieć ją przy sobie.

Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Wówczas, w ciągu 48 godz. należy przekazać EKUZ (lub jego kopię) administracji szpitala i poprosić o niezwłoczne skontaktowanie się z lokalnym oddziałem funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (AGIS).

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Leczenie szpitalne jest bezpłatne, chyba że pacjent zdecyduje się na wyższy standard (pierwszą lub drugą klasę), wówczas będzie musiał ponieść część kosztów pobytu i leczenia.

Bezpłatna opieka stomatologiczna (z wyjątkiem koron, mostków i ortodoncji) dostępna jest tylko dla dzieci. Dorosłym przysługuje nieodpłatnie tylko opieka profilaktyczna, w przypadku innych świadczeń stomatologicznych ponoszą całość lub część kosztów.

Leki na receptę są w pełni refundowane, chyba że istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, co lek przepisany na recepcie - wówczas pacjent pokrywa różnicę ich cen.

Za część kosztów transportu sanitarnego na terytorium Holandii należy zapłacić. Koszty transportu powrotnego do Polski generalnie są pokrywane przez pacjenta.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Holandii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz praktykujący w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych. W aptece należy okazać EKUZ.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

Zwrotu kosztów można dochodzić jeszcze w trakcie pobytu w Holandii w AGIS Zorgverzekeringen, bądź we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty. Na dowodzie zapłaty za leki powinny być wyszczególnione zakupione leki oraz dane lekarza, który je przepisał. W przypadku transportu sanitarnego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o niezbędności transportu.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w:

AGIS Zorgverzekeringen Sectie Buitenland Postbus 8261 NL-3503 RG Utrecht, The Netherlands

Tel. 0031 302330600

lub w lokalnych oddziałach funduszy ubezpieczeń zdrowotnych (zorgverzekeraar), bądź w instytucji łącznikowej:

College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen, The Netherlands

Tel. 0031 20 797 85 55, Fax 0031 20 797 85 00

www.cvz.nl

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste