Grupy dyskusyjne

Z Polish Wiki

Fora poświęcone sprawom imigrantów

Forum "Uchodźcy do szkoły - forum dyskusyjne, stanowiące część portalu :"Uchodźcy do szkoły!", poświęconego sprawom dzieci uchodźców i sprawom migracji w kontekście szkolnictwa

Fora poświęcone sprawom emigrantów

Forum.banda.pl. Część portalu informacyjno-turystycznego: www.szkocja.org.pl
Forum Polskiej Przychodni Lekarskiej
Forum www.polacy.gov.pl

Osobiste