Contact

Z Polish Wiki

Polski zespół projektu MIGHEALTHNET:

Zakład Informacji Naukowej Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ CM UJ
dr Barbara Niedźwiedzka
dr Katarzyna Czabanowska
mgr Ewa Dobrogowska-Schlebusch (administrator portalu)
mgr Dawid Sikora

Zespół współpracowników i konsultantów projektu

Paulina Babis, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa

Ela Czapka, Olsztyn

Teresa Danek, Centralny Szpital Kliniczny MSWIA, Warszawa

Artur Gluziński, Departament Współpracy Międzynarodowej NFZ, Warszawa

mgr Justyna Godlewska, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa

prof. Stanisława Golinowska, Instytut Zdrowia Publicznego, Kraków

prof. Romuald Jończy, Akademia Ekonomiczna, Wrocław

lek. Maciej Krupiński, Stowarzyszenie Hipokrates, Kraków

lek. Marcin Kuniewicz, Stowarzyszenie Hipokrates, Kraków

prof. Marek Okólski, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa

lek. Piotr Oleksy, Stowarzyszenie Hipokrates, Kraków

mgr Marzena Piłat, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Lublin

Anna Ratecka, Instytut Socjologii, Kraków

Beata Samoraj, Instytut Polityki Społecznej, UW

Adam Tołkacz, Centralny Szpital Kliniczny MSWIA, Warszawa

Anna Żylicz, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa

Osobiste