5. Jakość usług świadczonych w opiece zdrowotnej: przykłady "dobrej praktyki", rozwój i podnoszenie kwalifikacji w świadczeniu usług i zaspokajaniu potrzeb migrantów i mniejszości

Z Polish Wiki

Ten dział i jego poddziały poświęcone są problemom poprawy jakości i skuteczności opieki zdrowotnej, a takze przykładom dobrej praktyki (np. opiece "przyjaznej migrantom", "wrażliwej na kulturowe odmienności"), działaniom w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia kierowanej do określonych grup, stosowaniu mediacji kulturowej, włączaniu klientów opieki do procesu opieki, współpracy z lokalną społecznością, itp.) / This chapter and its subdivisions are dedicated to the problem of improving the quality and efficiency of health care. It also includes examples of good practice, such as care which is friendly to migrants, or sensitive to cultural differences.

5.1. Problemy jakości opieki nad migrantami i mniejszościami narodowymi/ Problems in the quality of health care given to migrants and minority groups

5.2. Programy profilaktyczne i programy promocji zdrowia/ Preventive programs and health promotion programs

5.3. Przykłady pomocy udzielanej emigrantom/ Examples of the assistance given to emigrants

5.4. Przykłady pomocy udzielanej imigrantom/ Examples of assistance given to immigrants

5.5. Przykłady pomocy udzielanej pozostałym grupom/ Examples of assistance given to other groups

5.6. Porady dla lekarzy i innych specjalistów pracujących z migrantami - vademecum opieki przyjaznej migrantom/ Advice for doctors and other specialists working with migrants- a handbook for migrant friendly health care

Osobiste