4.1. Korzystanie z opieki zdrowotnej

Z Polish Wiki

Spis treści

1. Korzystanie z opieki zdrowotnej - imigranci / Healthcare utilization

Raporty, wyniki badań / Reports, research evidence

„Monitoring ośrodków dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy”, opracowany przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć to zbiór raportów na temat ośrodków recepcyjnych dla cudzoziemców w Lininie, Bielanach, Łukowie, Wołominie, Jadwisinie, Czerwonym Borze oraz Domu Dziecka nr 9 w Warszawie. Jest on podsumowaniem akcji monitoringowej, prowadzonej w ośrodkach recepcyjnych dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy. Była ona prowadzona przez organizacje pozarządowe, świadczące pomoc uchodźcom, pod patronatem Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców w Polsce. Celem raportu jest weryfikacja spełniania przez polskie ośrodki dla cudzoziemców warunków przewidzianych w Dyrektywie Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r., ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl. W raporcie znaleźć można cenne informacje, dotyczące pomocy medycznej, która oferowana jest cudzoziemcom, przebywającym na terenie ośrodka, jak również informacje dotyczące dostępu cudzoziemców do wysokospecjalistycznej opieki poza terenem ośrodka. Raport dostępy jest w całości na stronie: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, w dziale: Publikacje. [1]

2. Korzystanie z opieki zdrowotnej - emigranci

Doniesienia prasowe

James Slack, The Polish baby boom: Fears for NHS and schools as 1,000 Polish children are born EVERY month, Daily Mail 26.11.2007

3. Korzystanie z opieki zdrowotnej - turyści

Przyjeżdżający do Polski
Wyjeżdżający za granicę

4. Korzystanie z opieki zdrowotnej, a kulturowe rozumienie zdrowia

W tym dziale przedstawione zostaną publikacje, w których omówiony został problem kulturowego rozumienia zdrowia, jako bariery w korzystaniu z opieki zdrowotnej przez imigrantów i przedstawicieli mniejszości narodowych.

Błogowska Joanna, Psychologiczne aspekty uchodźstwa w: Z obcej ziemi nr 21/maj 2006

Budowanie zdrowych społeczności romskich. Podręcznik szkoleniowy, oprac: Árpád Baráth, Agnieszka Gajewska, Ailsa Jones, Slavomíra Mačáková, Florin Moisă, Martina Ondrušová, István Szilárd źródło: IOM

Grzymała-Moszczyńska H. Uchodźcy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej w: Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy, wyzwania, źródło: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Kownacka Ewa, Jak przetrwać w obcym kraju?, MultiKulti - Portal o tolerancji

Kownacka, E. (2007). Psychologiczne funkcjonowanie migrantów (r.4). Praca z obcokrajowcami jako wyzwanie psychologiczne doradcy zawodowego (r.6). Praca z obcokrajowcami jako zasób psychologiczny doradcy zawodowego (r.7). Współpraca doradcy zawodowego z psychologiem (r.8). W: M. Piegat-Kaczmarczyk, Z. Rejmer-Ronowicz, B.Smoter, E. Kownacka. Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym. Warszawa: KOWEZiU

Much Monika, Możliwości i ograniczenia w terapii migrantów -referat przedstawiony podczas konferencji "Wokół problemów tożsamości", zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne dnia 25.02.2006 r w Krakowie.

Szul-Szywała Anna, Główne problemy dotyczące realizacji prawa do zdrowia kobiet romskich w Europie. źródło: Fundacja OŚKa

Osobiste