2.1.2. Choroby somatyczne

Z Polish Wiki

Spis treści

Choroby nowotworowe

W.M. Haenszel, J.Staszewski, Cancer among migrant Poles, W: Cancer prevention: vital statistics to intervention : proceeding of the International Conference 12-14 October 1988 Warsaw, Poland - Warsaw, 1990 s.25-28.

Nancy J. Nelson, Migrant Studies Aid the Search for Factors Linked to Breast Cancer Risk, Journal of the National Cancer Institute 2006 98(7):436-438;

Jacek Sowa, Brunon Zemła (promot.).; Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakład Epidemiologii Nowotworów w Gliwicach. Ocena stopnia ryzyka zachorowań na raka płuca u mężczyzn autochtonów i imigrantów Górnego Śląska w zależności od wybranych czynników biospołecznych : praca doktorska. 1997, [4], 75 k.

J. Tyczyński, W. Tarkowski, D. M. Parkin, W. Zatoński W. Cancer mortality among polish migrants to Australia. European Journal of Cancer 1994: 30A (4) s.478-484.

J.Tyczyński, D.Parkin, W.Zatoński, W.Tarkowski, Cancer mortality among Polish migrants to France, Bull. Cancer (Paris) 1992: 79 (8) s.789-800.

Marek Weryński, Brunon Zemła(promot.).; Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Ocena zachorowań na raka piersi u kobiet autochtonek i imigrantek Górnego Śląska w zależności od wybranych czynników ryzyka : praca doktorska. 1997, [8], 65 k

Choroby układu krążenia i krwionośnego

S Harding, M Rosato, A Teyhan. Trends for coronary heart disease and stroke mortality among migrants in England and Wales, 1979–2003: slow declines notable for some group. Heart 2008;94:s.463-470. Abstract

Choroby układu oddechowego

Choroby układu pokarmowego

Endokrynologia

Choroby weneryczne

Maria Soszka-Jakubowska, Małgorzata Janczyło-Jankowska , Marta Żylińska, Maria Korn, Magdalena Tarczyńska , Adam Jakubowski, Kontakty z obcokrajowcami a zakażenia przenoszone drogą płciową na Białostocczyźnie. Przegląd Dermatologiczny 2004: 91 (3) s.225-228.

Choroby zakaźne

Kazimierczak J, Górnicka-Wilczyńska M, Hanke W, Wagrowska-Koski E, The incidence of tuberculosis in Poland and other E.U. countries and the Russian Federation, Belarus and Ukraine: implications for prophylactic activities, Medycyna Praktyczna 2007, vol. 58, nr 4, s.353-60. Abstract

AIDS

Wirusowe zapalenie wątroby

Choroby alergiczne, alergie

Choroby o podłożu genetycznym

Osobiste