Hovedside

Fra Norway Wiki
Gå til: navigasjon, søk


MIGHEALTHNET - Et informasjonsnettverk om helse og helsetjenester for migranter og minoriteter i Europa


Du har kommet til den norske delen av det europeiske Mighealthnet, en interaktiv database om migrasjon, minoriteter og helse. Dersom du ønsker å bidra til utvikling av denne siden kontakt Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI). Se også NAKMIs egne nettsider her. Les også: Informasjon til nye skribenter og Hvordan orientere seg på Mighealthnet?


Profilert side: Asylsøkere og flyktninger.VIKTIG MELDING: Lenkene til helsedirektoratet og helsenorge.no på Mighealthnet virker ikke, pga oppdateringer av de nevnte sidene


Innhold

Overordnede temaer

1. Bakgrunnsinformasjon om innvandring og minoriteter, statistikk, historie, lovverk etc (Background information on migrant and minority populations, immigration and integration policies, etc)
2. Migranter og minoriteters helse (State of health of migrants and minorities)
3. Helsevesenet og minoriteters rett til helse- og omsorgstjenester (The health care system and the entitlement of migrants and minorities to health care)
4. Helsetjenestenes tilgjengelighet (Accessibility of health care)
5. Kvaliteten på tjenestene. Eksempler på god praksis og tiltak for å forbedre helse- og omsorgstjenester for migranter og minoriteter (Quality of care: ‘good practices’ developed to improve the matching of service provisions to the needs of migrants and minorities.)
6. Kunnskaps- og forskningsinstitusjoner, rapporter, plandokumenter, tidsskrifter, utdanningstilbud, kompetansenettverk og e-postgrupper (Centres of Expertise, Reports and Documents, Journals, Training Programmes and Email Groups)


Sider om bestemte grupper

Hva er hensikten med dette nettstedet?

Nettstedet er utarbeidet for å samle informasjon om migranter og etniske minoriteters helse i Norge. Den utgjør en del av et større nettverk, MIGHEALTHNET, som for tiden er under utarbeidelse i 16 land. Prosjektet finansieres av EUs direktorat for helse- og forbrukerinteresser, DG SANCO. MIGHEALTHNET Norge administreres av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) ved Oslo universitetssykehus. MIGHEALTHNET Norge er tenkt som en ressurs for alle forskere, yrkesutøvere, beslutningstakere og brukere som er opptatt av migranter og etniske minoriteters helse. Vi inviterer alle til å bidra med innhold på nettstedet og videreformidle nettadressen til andre interesserte.


Hvordan kan du bidra?

Først trenger du brukernavn og passord. Send en e-post til redaksjonen før du registrerer deg (mighealthnet@nakmi.no). Vent på godkjenning. Gå deretter til den siden som virker mest relevant for ditt bidrag (se oversikt nedenfor. Klikk på ”edit” på toppen av siden og du får mulighet til å skrive eller lime inn nytt innhold. For en detaljert innføring, se instruksjonssiden. Når du vil avslutte, gå nederst på siden og trykk "Lagre side". Nettstedet er lett å bruke, ikke vær redd for å prøve! Du kan også sende bidrag per e-post til wiki-administrator - se oversikt over partnere med kontaktinformasjon. Se også informasjon til nye skribenter.

En del informasjon kan være relevant å legge inn under mer enn ett tema. I så fall kan du legge informasjonen på en separat side og lenke derfra til relevante sider. Hvis dette er for komplisert, går det an å legge informasjonen på mer enn ett sted. Det finnes også en wiki for generelle temaer som ikke knyttes til ett spesielt land: Se Mighealthnet Central. Wiki-ene som er opprettet i andre land kan også nås via det sentrale nettstedet general wiki.

Se også MIGHEALTHNET-wikiene i de andre landene.

Vær oppmerksom på at den som bruker nettstedet ikke må fjerne eller forandre innholdet i andre brukeres bidrag; det skal bare gjøres endringer i form av at det legges inn nytt innhold. Hvis du mener at eksisterende innhold bør forandres, send en e-post til administrator, se kontaktopplysninger).

  • Bidra til å gjøre mighealthnet kjent! Last ned informasjonsflyer og heng opp ved din institusjon. Last ned Mighealthnet flyer her


Hva kan publiseres på nettstedet?

Du kan bidra med hele artikler, referanser (helst med abstracts), bibliografier, lenker, navn på organisasjoner og tidsskrifter, eksempler på god praksis innen helse- og omsorgstjenester for migranter og minoriteter og annen informasjon du anser som nyttig. Det finnes også en side for diskusjoner og en kontaktliste for folk og organisasjoner som interesserer seg for temaene som berøres (se tema nr. 6). Hvis du vil kan du legge inn bidraget ditt på en egen side. Les mer om denne muligheten.


Finn det du leter etter

Velg enten de kategoriene som stemmer best eller utfør et søk i søkefeltet til venstre. Ønsker du å søke etter prosjekter og litteratur fra andre land, se den sentrale søkemotoren. Se også Hvordan orientere seg på Mighealthnet?. Oversikt over redirected pages.


Aktuelt

Se lenke i navigasjonslisten til venstre. Her kan du legge ut informasjon om seminarer, konferanser, nye publikasjoner med mer.


Statistikk og oversikt: Mighealthnet Norge

Oversikt over endringer, brukere statistikk etc. finner du under temaet: Spesialsider.


Disclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. Content on this website reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Please see this disclaimer applying to the use of the web site.

Personlige verktøy