Brosjyrer på ulike språk

Fra Norway Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Følgende stikkord omdirigeres til denne siden: Pasientinformasjon, Oversatt pasientinformasjon, Pasientinformasjon på ulike språk, Brosjyrer, Oversatte brosjyrer, Informasjonsmateriell på andre språk, Oversatt informasjonsmateriell.


En rekke ulike institusjoner og organisasjoner i Norge produserer og oversetter brosjyrer relatert til helse. Oversikten under er laget for å hjelpe helsepersonell og pasienter til å finne frem til hvilke brosjyrer som finnes på hvilke språk og hvor de kan bestilles/lastes ned. Fordi oversettelse av brosjyrer ikke gjøres av en instans alene finnes det ingen komplett oversikt over hva som finnes og ikke finnes av oversatte brosjyrer i Norge. Oversikten nedenfor bør derfor ikke leses som en komplett oversikt. Dersom du ikke finner noen brosjyre på emnet og språket du ønsker på mighealth.net bør du kontakte relevante institusjoner eller organisasjoner for å høre om de vet om brosjyrer som ikke er listet her. Nedenfor finner du også lenker til oversikter over brosjyrer produsert i andre land. Mange av brosjyrene som finnes på disse nettsidene vil kunne være relevante også i Norge. Dersom du kjenner til oversatte brosjyrer produsert i Norge som ikke er listet her ber vi deg ta kontakt med nettredaksjonen. Denne samlingen blir vedlikeholdt av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI).


VIKTIG MELDING: Lenkene til helsedirektoratet og helsenorge.no på Mighealthnet virker ikke, pga oppdateringer av de nevnte sidene


Innhold

Oversikt:

Brosjyrer Abort | Brosjyrer AD/HD | Brosjyrer Amming | Brosjyrer Angst | Brosjyrer Arbeidslivshelse | Brosjyrer Astma og allergi | Brosjyrer Autisme | Brosjyrer Barn og Ungdom | Brosjyrer Bein og skjelett | Brosjyrer Blodsykdommer | Brosjyrer Demens| Brosjyrer Depresjon| Brosjyrer Diabetes | Brosjyrer D-vitaminer og Rakitt | Brosjyrer Dysleksi | Brosjyrer Eldre | Brosjyrer Funksjonshemning | Brosjyrer Graviditet | Brosjyrer Helsetjenester | Brosjyrer Hjerne | Brosjyrer Hjerte | Brosjyrer Hygiene | Brosjyrer Hud | Brosjyrer Hørsel | Brosjyrer Influensa H1N1 | Brosjyrer Infeksjon / virus | Brosjyrer inneklima | Brosjyrer Integrering/ diskriminering | Brosjyrer Kjønnslemlestelse | Brosjyrer Kjønnssykdommer | Brosjyrer Kommunikasjon | Brosjyrer Kosthold og mosjon | Brosjyrer Kreft | Brosjyrer Lus og insekter | Brosjyrer Mildere plager | Brosjyrer Møte med helsevesenet | Brosjyrer Pasientsikkerhet | Brosjyrer Prostitusjon | Brosjyrer Psykisk helse | Brosjyrer Rus | Brosjyrer Seksuell helse | Brosjyrer Seksuelt overførbare sykdommer | Brosjyrer Sjeldne diagnoser | Brosjyrer Skole | Brosjyrer Småbarn | Brosjyrer Spiseforstyrrelser | Brosjyrer Syn | Brosjyrer Tannhelse | Brosjyrer Trygd og sosial | Brosjyrer Tolking | Brosjyrer Tuberkulose | Brosjyrer Tvangsekteskap | Brosjyrer Tvangslidelser | Brosjyrer Vaksine | Brosjyrer Vold | Brosjyrer Vold mot kvinner | Brosjyrer Ulykkesforebygging |

Lenker: Oversikt over brosjyrer på ulike språk fra andre nettsider

Arabisk: [1] Engelsk: [2] Norsk: [3] Samisk: [4] Somalisk: [5] Urdu: [6]

Lenker: Oversatte brosjyrer / nettressurser fra land utenfor Norge

  • Health Information Translation. Over 300 tittler oversatt til en rekke ulike språk. Enkel søkefunksjon. Nettsiden er utarbeidet av helsevesenet i Central Ohio (USA).
  • Sundhed på mit sprog Sundhedstyrelsen i Danmark har står bak en nettside med informasjon om helse på flere språk.
  • Ethnomed Nettside fra USA (University of Washington) med nedlastbare brosjyrer og faktaark relatert til helse på en rekke språk
  • Healthy Roads Media Nettside fra USA (delvis finansiert av National Library of Medicine) med helseinformasjon på 20 språk i form av faktaark, lydfiler og videosnutter.
  • Here to help Kanadisk nettside med diverse faktaark relatert til psykisk helse oversatt til 12 språk
  • Best Practice Samling av pasientbrosjyrer på engelsk. Britiske BMJ Group står bak nettsiden. Helsebiblioteket har gjort Best Practice fritt tilgjengelig for alle innbyggere i Norge, uten innlogging.
  • Migrant Health Guide Health Protection Agency i England har laget en nettressurs for helsepersonell i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn.


Brosjyrer for ulike temaer

A-D

Brosjyrer Abort

Brosjyrer AD/HD

Brosjyrer Akuttmedisin

Brosjyrer Amming

Brosjyrer Angst

Brosjyrer Arbeidslivshelse

Brosjyrer Astma og allergi

Brosjyrer Autisme

Brosjyrer Barn og Ungdom

Brosjyrer Bein og skjelett

Brosjyrer Blodsykdommer

Brosjyrer Demens

Brosjyrer Depresjon

Brosjyrer Diabetes

Brosjyrer D-vitaminer og Rakitt

Brosjyrer Dysleksi

E-H

Brosjyrer Eldre

Brosjyrer Funksjonshemning

Brosjyrer Graviditet

Brosjyrer Helsetjenester

Brosjyrer Hjerne

Brosjyrer Hjerte

Brosjyrer Hygiene

Brosjyrer Hud

Brosjyrer Hørsel


I-L

Brosjyrer Influensa H1N1

Brosjyrer Infeksjon / virus

Brosjyrer inneklima

Brosjyrer Integrering/ diskriminering

Brosjyrer Kjønnslemlestelse

Brosjyrer Kjønnssykdommer

Brosjyrer Kommunikasjon

Brosjyrer Kosthold og mosjon

Brosjyrer Kreft

Brosjyrer Lus og insekter


M-P

Brosjyrer Mildere plager

Brosjyrer Møte med helsevesenet

Brosjyrer Pasientsikkerhet

Brosjyrer Pleie og omsorg

Brosjyrer Prostitusjon

Brosjyrer Psykisk helse


Q-T

Brosjyrer Rus

Brosjyrer Seksuell helse

Brosjyrer Seksuelt overførbare sykdommer

Brosjyrer Sjeldne diagnoser

Brosjyrer Skole

Brosjyrer Småbarn

Brosjyrer Spiseforstyrrelser

Brosjyrer Syn

Brosjyrer Tannhelse

Brosjyrer Trygd og sosial

Brosjyrer Tolking

Brosjyrer Tuberkulose

Brosjyrer Tvangsekteskap

Brosjyrer Tvangslidelser


U-Å

Brosjyrer Vaksine

Brosjyrer Vold

Brosjyrer Vold mot kvinner

Brosjyrer Ulykkesforebygging

Personlige verktøy